Política de privacitat

Dret d'informació

A efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OLD RIDEL, S.L., informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per OLD RIDEL, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb l'objectiu de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o usuaris que han accedit a través de formularis electrònics d'aquest lloc web o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a l' ”Agencia Española de Protección de Datos”.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a OLD RIDEL, S.L. tenen com a finalitat gestionar la relació comercial, les sol·licituds i/o les comandes, el seu cobrament, facilitar-li informació i/o serveis que sol·liciti i així mateix, realitzar tractaments amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial relacionats amb el sector tèxtil i de moda. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic.

Consentiment de l'usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús de qualsevol dels formularis electrònics d'aquest lloc web o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a OLD RIDEL, S.L. són verídiques i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació dels mateixos. El titular de les dades ha de ser major d'edat.
Excepte en els camps en que expressament s'indiqui el contrari, l'entrega de la informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar l'esmentada informació impliqui una disminució en la qualitat o quantitat dels serveis que vostè sol·liciti. El fet de no emplenar els camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que OLD RIDEL, S.L. pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud, remetre-li la informació sol·licitada, o bé acomplir i executar el contracte de compravenda de productes que sol·liciti adquirir.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà exercir de forma gratuïta i en qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant la remissió d’una comunicació escrita, acompanyada d’una còpia del seu document d'identitat a: OLD RIDEL S.L., c/. Sant Oleguer, 16, 08202 Sabadell o a l'adreça de correu electrònic: shoponline@oldridel.com. (Ref. ARCO).

Informació sobre cookies

En acceptar aquesta política de privacitat vostè consenteix l'ús de les cookies utilitzades en aquest lloc web, les quals es descriuen a continuació.

¿Què és una cookie? Una cookie es un petit arxiu de text que un lloc web coloca en el seu  PC, telèfon o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la seva navegació en l'esmentat lloc  web. Les cookies són necessàries per tal de facilitar la navegació i fer-la més còmoda, y no malmeten el seu ordinador. Malgrat que en aquest document normatiu s'usa el terme general cookies, donat que és el principal mètode d'emmagatzematge d'informació que usa quest lloc web, s'usa l'espai d' "emmagatzematge local" del navegador per les mateixes finalitats que les cookies. En aquest sentit, tota la informació inclosa en aquesta secció s'aplica també a aquest "emmagatzematge local".

¿Per a què s'usen les cookies en aquest lloc web? Les cookies són una part essencial de la manera en què funciona el nostre lloc web. Els principals objectius de les nostres cookies són millorar la seva experiència de navegació. Per exemple, les cookies ens ajuden a identificar-lo (si vostè està registrat en el nostre lloc web), a recordar les seves preferències (idioma, país, etc.) durant la navegació i en futures visites, a gestionar la bossa de la compra, a permetre-li portar a terme les compres, etc.  La informació recopilada en les cookies ens permet també millorar el lloc web, mitjançant estimacions de les quantitats i els patrons d'ús, l'adaptació del lloc web als interessos individuals dels usuaris, la velocitat millorada de les cerques, etc.

¿Per a què NO s'usen les cookies en aquest lloc web? No emmagatzemem informació sensible d'identificació personal com pot ser la seva adreça, contrasenya o dades de la seva tarja de crèdit en les cookies que usem. Tampoc usem les cookies per a dirigir publicitat als nostres usuaris d'acord a la seva navegació ni per a d'altres finalitats publicitàries, ni nostres,  ni de tercers.

¿Qui usa la informació emmagatzemada a les cookies? La informació emmagatzemada en les cookies del nostre lloc web és usada exclusivament per nosaltres, a excepció de la de Google Analytics, que és usada i gestionada per Google i per nosaltres amb finalitats estadístiques, i la cookie de l’anàlisi d'operacions de pagament, que es genera exclusivament quan s'efectua una compra i és analitzada per una empresa externa amb l'objectiu d'oferir garanties suficients sobre les operacions de pagament realitzades.

¿Pot desactivar-se l'ús de les cookies? Sí, les cookies poden desactivar-se. No obstant, si vosté selecciona aquesta configuració pot ser que no pugui accedir a certes parts del nostre lloc web, pot causar una navegació menys eficaç i no podrà treure partit d'algun dels nostres serveis. Si prefereix restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'aquest lloc web, pot fer-ho modificant la configuració del seu navegador. Malgrat que la parametrització de cada navegador és diferent, la configuració de les cookies es duu a terme normalment en el menú "Preferències" o "Eines". Per a més detalls sobre la configuració de les cookies en el seu navegador, consulti el seu  menú "Ajuda".

Seguretat

OLD RIDEL, S.L. manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades en conformitat amb la legislació vigent i estableix tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de privacitat de dades, pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a OLD RIDEL S.L., c/. Sant Oleguer, 16, 08202 Sabadell o a l'adreça de correu electrònic: shoponline@olridel.com